Haijai.com


โรคและการป้องกัน

โรคและการป้องกัน โรคติดต่อ
สกัด ธาลิสซีเมีย

สกัด ธาลิสซีเมีย

ธาลัสซีเมีย จัดว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย จากสถิติพบว่ามีผู้ป่วยโรคนี้อยู่ที่ประมาณ 600,000-700,000 คนทั่วประเทศ ทั้งนี้ยังไม่รวมผู้ที่เป็นพาหะ คือ มียีนธาลัสซ...

ถามตอบโรคเลือดจางธาลีสซีเมีย

ถามตอบโรคเลือดจางธาลีสซีเมีย

โรคเลือดจางธาลัสซีเมียคืออะไร คือโรคซีดชนิดหนึ่งที่เป็นกันในครอบครัว หรือที่เรียกว่าโรค พันธุกรรม มีการสร้างสารฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นสารสีแดงในเม็ดเลือด แดงลดน้อยลง เม็ดเลือดแดงมีลักษ...

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นพาหะธาลัสซีเมีย (ยีนแฝง)

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นพาหะธาลัสซีเมีย (ยีนแฝง)

ในปัจจุบันประทศไทยพบพาหะของโรคธาลัสซีเมียถึงร้อยละ 40 มีการประมาณการกันว่ามีผู้ที่เป็นพาหะถึง 24 ล้านคน ดังนั้น การให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์แก่ผู้ที่เป็นพาหะจึงมีความสำคัญ อย่างยิ่...

สเต็มเซ็ลล์กับธาลัสซีเมีย

สเต็มเซ็ลล์กับธาลัสซีเมีย

ในระยะนี้มีการกล่าวถึงสเต็มเซ็ลล์กับธาลัสซีเมียเป็นอย่างมากจึง อยากจะเล่ารายละเอียดบ้างว่าสเต็มเซ็ลล์คืออะไรและเกี่ยวข้องกับ ธาลัสซีเมียอย่างไร เนื่องจากโรคธาลัสซีเมียเป็นโรคที่มีค...

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายไขกระดูก

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายไขกระดูก

ไขกระดูกเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางของโพรงกระดูกซึ่งมีลักษณะ เป็นร่างแหมีรูพรุนทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตเซลล์ต้นกำเนิดของเม็ดเลือดชนิด ต่างๆ คือเม็ดเลือดแดงซึ่งมีหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนให้แ...

การวินิจฉัยทางพันธุศาสตร์ธาลัสซีเมีย

การวินิจฉัยทางพันธุศาสตร์ธาลัสซีเมีย

คู่สามีภรรยาที่เป็นพาหะของธาลัสซีเมีย มีโอกาสที่จะมีลูก เป็นโรคธาลัสซีเมียได้ร้อยละ 25 ของทุกครั้งของการตั้งครรภ์ หน ทางเลือกของคู่สามีภรรยาหรือคู่เสี่ยง (risk couple) ที่จะหลีก เล...

การวินิจฉัยพาหะธาลัสซีเมีย

การวินิจฉัยพาหะธาลัสซีเมีย

โรคธาลัสซีเมียเกิดจาก ยีน มีการเปลี่ยนแปลงหรือผิดปกติไปไม่ สามารถทำหน้าที่สร้างสารฮีโมโกลบินได้ตามปกติ ธาลัสซีเมียคืออะไร ธาลัสซีเมียพบได้บ่อยหรือไม่ ในประเทศไทยมีธาลัสซีเมียชุกเท่...

ความรู้ใหม่เกี่ยวกับธาลัสซีเมีย

ความรู้ใหม่เกี่ยวกับธาลัสซีเมีย

ความหลากหลายในความรุนแรงของโรคธาลัสซีเมีย เป็นที่ยอม รับกันโดยทั่วไปแล้วว่า ผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่มีความผิดปกติของยีนชนิด เดียวกัน อาทิ พี่-น้อง ที่บังเอิญเป็นโรคธาลัสซีเมียเหมือนกั...

เชื้อตับอักเสบบี ซี และเชื้อเอดส์ (HBV HCV HIV)

เชื้อตับอักเสบบี ซี และเชื้อเอดส์ (HBV HCV HIV)

พ่อแม่หรือผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่รับเลือดบ่อยๆ มักจะถาม หมอว่า จะมีโอกาสติดเชื้อตับอักเสบ หรือเชื้ออื่นๆมากน้อยเพียงใด เกิดขึ้นได้อย่างไร มีวิธีป้องกันอย่างไรบ้าง และจะรู้ได้อย่าง...

ถามตอบปัญหาธาลัสซีเมีย

ถามตอบปัญหาธาลัสซีเมีย

เป็นเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี น้ำหนัก 40 กิโลกรัม ปัจจุบัน ฉีดยาขับเหล็กสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 2 ขวด (จันทร์,พุธ,ศุกร์) เคย เช็คธาตุเหล็ก = 590 นาโนกรัม ต่อ มิลลิตร ถามว่าจะหยุดบ้าง...

ไม่ท้อถอยที่จะต่อสู้กับธาลัสซีเมีย

ไม่ท้อถอยที่จะต่อสู้กับธาลัสซีเมีย

ผู้ป่วยหญิง อายุ 19 ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็น homozygous β - thalassemia เมื่ออายุ 2 ปี ผู้ป่วยต้องได้รับเลือดเป็นประจำทุก 3-4 สัปดาห์ ร่วมกับรับประทานยา folic acid และได้รับยาขับเห...

กินอย่างไร เมื่อท่านเป็นธาลัสซีเมีย

กินอย่างไร เมื่อท่านเป็นธาลัสซีเมีย

โรคธาลัสซีเมียนั้นเป็นโรคเรื้อรัง การเลือกรับประทานที่เหมาะสมจึง เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ป่วยอยู่กับโรคนี้อย่างมีความสุขอย่างที่ทราบกัน ดีว่าผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่ได้รับเลือดเป...

การให้เลือดในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

การให้เลือดในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

เป็นที่ทราบกันแล้วว่า ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียมีอาการที่สำคัญ คือ ซีด เลือดจาง เพราะมีเม็ดเลือดแดงน้อย และฮีโมโกลบินต่ำกว่าปกติ ฮีโมโกลบินเป็นสารสีแดงในเม็ดเลือดแดง ทำหน้าที่ขนส่งอ...

ตั้งหลักพร้อม ก่อนพบหมอ ตรวจร่างกาย

ตั้งหลักพร้อม ก่อนพบหมอ ตรวจร่างกาย

หลายคนไม่ทราบว่าก่อนจะไปหาหมอควรเตรียมตัวอย่างไร และบางครั้งเมื่อไปหาหมอ หมอเองอาจไม่เข้าใจอาการป่วย ตรวจร่างกายไม่สะดวก ตรวจเลือดไม่ได้ทันที ฯลฯ อาจเพราะเนื่องจากผู้ป่วยใส่เสื้อผ้...

กรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยตัวเอง

กรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยตัวเอง

มะเร็งลำไส้ใหญ่มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุการเกิดมีตั้งแต่กรรมพันธุ์ จนถึงนิสัยการรับประทาน แบบสอบถามนี้มีไว้เพื่อคนปกติที่ไม่มีอาการใดๆ ที่บ่งชี้มะเร็ง จุดประสงค์คือ ให้ทุก...

ลำไส้อักเสบ โรคลำไส้อักเสบ

ลำไส้อักเสบ โรคลำไส้อักเสบ

“ลำไส้อักเสบ” มาจากคำว่า Enteritis หมายถึง โรคที่เกิดจากการอักเสบของลำไส้ ซึ่งมีอาการสำคัญ คือ ท้องเสีย ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ คลื่นไส้ อาเจียน บางครั้งมีไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว...

จะจามทั้งที ให้ถูกวิธีด้วย

จะจามทั้งที ให้ถูกวิธีด้วย

ในสหรัฐอเมริกา มีการค้นพบวิธีการจามที่ถูกต้อง หรือวิธีการที่ทำให้คนรอบข้างตัวคุณติดหวัดจากคุณน้อยที่สุด วิธีการก็คือ พอรู้ตัวว่าจะจามทุกครั้ง ก่อนจามให้ยกแขนข้างใดข้างหนึ่งขึ้นมา จ...

แอร์เย็นๆ ไม่เห็นเชื้อโรค

แอร์เย็นๆ ไม่เห็นเชื้อโรค

เครื่องปรับอากาศที่เราใช้ดับร้อนกันอยู่ทุกวัน คุณทำความสะอาดครั้งล่าสุดเมื่อไรค่ะ? รู้หรือไม่ว่าเครื่องปรับอากาศ คือ แหล่งเพาะแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราได้เป็นอย่างดี และนำมาซึ่งโร...

Perfume & Asthma น้ำหอม กับหอบหืด

Perfume & Asthma น้ำหอม กับหอบหืด

นักวิจัยแห่ง Tulane University เมือง New Orleans สหรัฐอเมริกา พบว่ามีน้ำหอมจำนวน 38 ชนิดที่สามารถสร้างปัญหาให้ระบบการหายใจของผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด ซึ่งน้ำหอมที่สร้างปัญหาให้มากที...

เอกซเรย์ฟันช่วยวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน

เอกซเรย์ฟันช่วยวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน

ต่อไปนี้การเอกซเรย์ฟันอาจช่วยให้ทันตแพทย์วินิจฉัยได้มากกว่าฟันผุ เพราะคณะวิจัยชาวอังกฤษพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับตรวจหาโรคกระดูกพรุนระยะเริ่มแรก จากภาพเอกซเรย์ขากรรไกรล่างคีท ออร์เนอร์ ...

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ คืออะไร

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ คืออะไร

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ มักจะเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากท่อปัสสาวะของผู้หญิงนั้นสั้นกว่าของผู้ชาย และรูปเปิดของท่อปัสสาวะนั้น ก็อยู่ใกล้ทวารหนัก จึงทำให้เชื้อโรคสามารถเข้าไปใ...


บทความล่าสุด สุขภาพบทความทั้งหมด