Haijai.com


โรคและการป้องกัน

โรคและการป้องกัน โรคติดต่อ
โรคหัวใจ คืออะไร

โรคหัวใจ คืออะไร

องค์กรอนามัยโรค แจ้งว่า โรคหัวใจคร่าชีวิตคนทั่วโลกถึงปีละ 12,000,000 คนต่อปี และจากสถิติยังแสดงว่า โรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชากรที่เป็นผู้ใหญ่ หัวใจเป็นอวัยวะที่เป...

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของโรคมะเร็ง

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของโรคมะเร็ง

มะเร็ง เป็นโรคร้ายแรง ที่คร่าชีวิตคนไทยชนิดหนึ่ง โรคนี้เป็นได้ทั้งในสัตว์และมนุษย์ทุกชนทุกชั้น ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกเพศ ทุกวัย และทุกฐานะ มนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในป่า หรือในเมืองทุกประเท...

โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งทรวงอก

โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งทรวงอก

โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในหญิงไทย เป็นที่สองรองจากมะเร็งปากมดลูก โรคนี้ มักเกิดในเพศหญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป และพบมากในหญิงที่ไม่มีบุตร หรือมีบุตรน้อย บางครั้ง...

โรคมะเร็งปากมดลูก คืออะไร

โรคมะเร็งปากมดลูก คืออะไร

โรคมะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่เป็นได้เฉพาะในเพศหญิงเท่านั้น เนื้อร้ายจะเกิดตรงปากมดลูก เป็นมะเร็งที่พบบ่อย รับประทานผักและผลไม้น้อย จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกได้สูง อาการของมะเร...

โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก คืออะไร

โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก คืออะไร

มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งที่พบในผู้ชายเท่านั้น และส่วนมากจะพบได้ในวัยสูงอายุ ผู้ป่วยมักจะมีอาการปัสสาวะไม่ออก สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ที่แท้จริงนั้น ยังไม่...

โรคมะเร็งตับ คืออะไร

โรคมะเร็งตับ คืออะไร

มะเร็งตับ เป็นมะเร็งที่พบในเพศชายมากกว่าในเพศหญิง และเป็นมะเร็งที่มีการดำเนินโรคเร็วมาก ผู้ป่วยมกจะเสียชีวิตใน 3-6 เดือน ปัจจับเสี่ยงของมะเร็งตับมีอะไรบ้าง การวินิจฉัยโรคมะเร็งตับ...

โรคมะเร็งปอด คืออะไร

โรคมะเร็งปอด คืออะไร

มะเร็งปอด เป็นโรคที่เกิดจากเซลล์ของปอด เช่น เนื้อปอด หลอดลมกลายเป็นเซลล์มะเร็ง โรคมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบบ่อย หากตรวจพบเร็วสามารถรักษาให้หายขาดได้ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอด...

โรคมะเร็ง คืออะไร

โรคมะเร็ง คืออะไร

มะเร็ง คือ กลุ่มของโรค ที่เกิดจากการที่เซลล์แบ่งตัวอย่างผิดปกติ โดยเฉพาะที่ DNA หรือสารพันธุกรรมส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโต และมีการแบ่งตัว เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์รวดเร็ว และมากกว่...

มาทำความรู้จัก โรคร้าย กันเสียก่อน

มาทำความรู้จัก โรคร้าย กันเสียก่อน

โรคร้าย หมายถึง สิ่งที่ทำให้ร่างกายของมนุษย์ เกิดการบกพร่องในการทำงาน ทำให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกาย จนกระทั่งทำให้เกิดความเจ็บปวด ความพิการและหากเป็นมากๆ ก็จะเป็นอันตรายถึงแก่ชี...

ไรฝุ่น สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ แต่ป้องกันได้

ไรฝุ่น สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ แต่ป้องกันได้

ไรฝุ่น เป็นเรื่องที่สับสนกันมานานแล้ว เกี่ยวกับเรื่องการแพ้ไรฝุ่น จากข้อมูลต่างๆ เราจะรู้จักตัวไรฝุ่นว่าเป็นสัตว์ตัวเล็กๆ คล้ายเห็บ มีแปดขา รูปร่างกลมรี สีขาวขุ่น อาศัยอยู่ในที่อั...

ธรรมชาติบำบัด สูตรผสมผสานจากนานาชาติ

ธรรมชาติบำบัด สูตรผสมผสานจากนานาชาติ

ธรรมชาติบำบัดในหลักการของธรรรมชาติบำบัด ว่ากันว่า เมื่อวิถีชีวิตและจิตใจขาดสมดุล อาการไม่สบายต่างๆ ก็จะเกิดขึ้น โดยแสดงออกมาทางร่างกาย ดังนั้น หากจะบำบัดโรคทางกาย อันเกิดจากความไม...

น้องน้ำ นำโรค

น้องน้ำ นำโรค

น้องน้ำ ปี 2554 เป็นปีที่ประวัติศาสตร์ไทย ต้องจารึกเอาไว้เป็นบทเรียนอันสุดแสนแพง กับเหตุการณ์มหาอุทกภัย ในยุคที่สิ่งต่างๆ เจริญรุดหน้า มีวิทยาการอันทันสมัย ข้างของเครื่องใช้สะดวกส...